Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Styrelse


Styrelsen består av föräldrar/medlemmar inom kooperativet.


Ordförande

Andrea Stade

Kassör

Jörgen Andreasson

Sekreterare

Oscar Russberg

Vice ordförande

Jonas Collin

Vice Kassör

Sofia Lod Löfvenhamn

Vice sekreterare

Sara Olsson

Annons