Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Våra avdelningar


Pysslingen

På Pysslingen går yngre barn i åldrarna 1-3 år. Just nu är det Anna, Pernilla och Emelie som arbetar här. Vi håller till i nedre delen av vårt hus och brinner för rörelse av alla slag och är ofta och gärna utomhus. På Pysslingen är vårt största fokusområde att skapa trygghet och ett gott samspel i gruppen. Vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling och spenderar gärna tid i vår läshörna, berättar sagor eller besöker biblioteket. I våra aktiviteter eller vårt projektarbete låter vi barnens intressen styra undervisningen, och vi upplever att det är viktigt att våra lärmiljöer speglas av barnen och har material tillgängligt så barnen själva har möjlighet att se och välja vad de vill göra under dagarna.


Polarn

Vi på Polarn håller till i den övre delen av huset. Här går de äldre barnen i åldrarna 3-6 år. På avdelningen arbetar just nu Sandra, Tessan och Malin. På Polarn lägger vi stort fokus på värdegrunden och det sociala samspelet. Vi vill att varje barn ska känna trygghet, samhörighet och respekt för varandra och sin närmiljö. Vi undervisar ofta projektinriktat, och utgår ifrån barnens intressen. Vårt arbete sker ofta i smågrupper, där vi på ett bättre sätt kan ta tillvara på varje barns tankar. Vi vistas mycket och ofta utomhus. Både på vår gård men tar även utflykter i vårt närområde.


Utemiljö

På vår gård spenderar vi mycket tid tillsammans och erbjuder barnen olika typer av lek och undervisning. Vi uppmuntrar till rörelse av alla slag, och det erbjuds även läsning, spel och andra aktiviteter under de stunder vi vistas utomhus.

Annons