Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Personal


Vi på Bofinkens förskola har som vision att erbjuda barnen en så lustfylld och lärorik utbildning som möjligt. För att uppnå detta arbetar vi med vårt motto ”En FANTASTISK dag, VARJE dag!” Vi strävar efter att ha ett närvarande förhållningssätt där alla barn blir bekräftade och sedda varje dag. För oss är det viktigt att barnen känner trygghet. Vi reflekterar kontinuerligt i arbetslaget och observerar vad barnen är intresserade av. Därefter planerar vi våra projekt och vår utbildning.


Annons