Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Grön flagg

Sedan 2021 är Bofinken en certifierad Grön Flagg-förskola. Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering där vi får undersöka, skapa, leka, lära och där hållbar utveckling blir en självklar del i det dagliga arbetet. Det är det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige. Grön Flagg-arbetet är direkt kopplat till förskolans läroplan, vilket tydliggör hur arbetet kan bidra till barnens utveckling, lärande, ansvar och inflytande.

Annons