Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Om oss


Öppettider

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06:30-18:30.


En dag på Bofinken

06:30 Bofinken öppnar
07:30-8:00 Frukost
09:30 Samling/Projektuppstart inkl. fruktstund
10:00 Utelek/Projektarbete
11:30 Lunch
12:15 Vila
12:45 Lek
14:30-15:00 Mellanmål
15:00 Utelek
18:30 Bofinken stänger


Drift och organisation

Ideella föreningen Kooperativet Bofinken tillhandahåller barnomsorg åt föreningens medlemmar. Barnomsorg är förskola. Medlemmar är föräldrar eller vårdnadshavare som behöver barnomsorg åt sitt/sina barn. Kooperativ innebär att medlemmarna styr och gör insatser i föreningen. Vi får bidrag från Strömstads kommun, som också sätter yttre ramar för hur kooperativet får bedrivas. Bofinkens förskola strävar efter att vara en professionell och engagerad förskola i kommunen för barn, föräldrar och personal. Förskola är en egen skolform där det finns krav på utbildad personal och som styrs av Skollagen (Skollag 2010:800) och Förskolans läroplan (Lpfö-18), där mål och riktlinjer ska följas. Läs mer om dessa här.


Föräldrainsats

Medlemskap i kooperativet förutsätter att föräldrar engagerar sig och ansvarar för en del sysslor i förskolan. Hos oss innebär det att föräldrar sköter daglig städning, höstens storstädning av huset samt deltar på vårens ”Fixardag”, då minst en förälder från varje familj samlas en lördag i maj/juni för att fräscha upp Bofinken in- och utvändigt.

Varje familj har enligt rullande schema ungefär en städdag per månad. Styrelsemedlemmar, vaktmästare och städansvarig städar lite färre tillfällen som kompensation för sina åtaganden. En periods längd varierar från år till år beroende på hur många familjer som ingår i föräldrakooperativet. En vald förälder utifrån årsmöte ansvarar för indelning av städgrupperna och inköp av städmaterial. Det är inte tillåtet att köpa in städtjänster. Om föräldrar under kortare period är oförmögna att städa, är det tillåtet att ta hjälp av till exempel mor- och farföräldrar, syskon etc. Ansvarig förälder ska dock ansvara för genomförandet av städning, samt låsning av fastigheten. Personalen ingår inte i städgrupperna.

Annons